dimecres, 14 de maig de 2008

Democràcia directa


A Suïssa, el dia 1 de Juny anirem a votar sobre diversos assumptes importants. Unes quatre vegades a l'any es fan votacions en un exercici de democràcia directa que és un bon exemple per a molts pobles. Cal dir que tindrem que decidir sobre modificacions de la Constitució de la Confederació Suïssa, de la Constitució Cantonal (parlo del meu cantó, l'Argovia) i del Reglament Municipal de la ciutat on visc. De manera que a tres diferents nivells es proposen canvis de pes. A Suïssa, tota persona, institució o partit pot sotmetre una qüestió a votació nacional, cantonal o municipal si reuneix el nombre de signatures suficients.

Els temes (sense detalls ) són :
- Modificació d'un article de la Constitució Suïssa sobre el procés de nacionalització dels estrangers
- Introducció d'un nou article regulant les subvencions i les intervencions del Govern i del càrrecs superiors en el cas de votacions, per evitar propaganda dirigida de “dalt”.
- Introducció d'un nou article per garantir tarifes més baixes en la assegurança malaltia.
- Modificació de dos articles de la Constitució Cantonal sobre temes de regulació de l'administració.
- Modificació de tres articles del Reglament Municipal sobre elecció de l'Alcalde i el vice-alcalde, sobre el quòrum i sobre el nombre de membres de la Junta Electoral.

És una satisfacció com a ciutadà el fet de ser consultat sobre temes tan diversos. Amb temps suficient rebem a casa per escrit tots el arguments a favor per part dels iniciants de cada proposta, i amb els arguments en contra per part del opositors.

Les Constitucions i les Lleis, amb aquest exercici de la democràcia directa, no són monòlits inamovibles, sinó que es modifiquen poc a poc en el transcurs del temps per millor adaptar-se a la evolució de la societat i a les noves situacions i necessitats creades. I tots hi sortim guanyant.