dijous, 15 d’octubre de 2009

Pescador pescat !


El darrer cap de setmana, un metge d’una població veïna a la meva va anar a pescar amb la intenció de portar a casa un lluç de riu per dinar.

La seva sorpresa ve ser gran al observar que un peix inesperat havia picat al seu ham. Després d’una lluita bastant dura va treure de l’aigua un silur de 164 centímetres de llarg. El bon home va aprofitar el moment per fer un parell de fotos i va retornar el peixàs al riu.

Els diaris de la regió van publicar el dimarts la noticia i una foto del paio amb el peix. Un parell d’hores després de la sortida dels diaris, el pescador era denunciat i amb tota probabilitat serà multat.

- ¿Per què multat?, us preguntareu
- Per tornar el peix a l’aigua sense matar-lo.
- ¿Com és això? Sembla un despropòsit. ¿Per què no ens en feu cinc cèntims?

La llei sobre la protecció dels animals, reformada el setembre del 2008, vol evitar el que s’anomena “catch and release”, és a dir pescar un peix sense intenció real de pescar-lo. Pescar només per mostrar un trofeu no pot ser la finalitat de la pesca, diuen els entesos.

L’article 23 de la llei diu clarament que és prohibit pescar amb la intenció de tornar el peix al riu. Les autoritats diuen que pescar un peix, treure’l fora de l’aigua per fer una foto i tornar-lo al riu no és tractar bé a l’animal. Per tant la llei dona dues opcions: alliberar el peix de l’ham immediatament i millor dins de l’aigua o una vegada a terra, matar-lo.

Hem de creure que totes les lleis es fan amb bones intencions, però el metge en qüestió encara es pregunta que ha fet malament, del punt de vista humà, perquè ara el castiguin. De qualsevol manera, ell està content i diu que el fet de pescar un exemplar tan gran, i que per cert encara és viu, justifica la multa que aviat li arribarà.

Per una vegada que un pescador no té necessitat d’exagerar la mida de la presa...!